Home / Startpagina / Economie / Boekhouden

Boekhouden


Posted on Wednesday, 03 September 2008 - 23:06:   

Enige Boekhoudpakketten
In een vorig artikel weidde ik uit over het gebruik van een excelrekenblad (1,53 MB) voor het microsoft officepakket om een beperkte boekhouding te voeren. In dit artikel ga ik het hebben over enkele echte boekhoudpakketten. Vooreerst wil ik daaromtrent nog het volgende opmerken:
 • Inzetbaarheid: Deze programma's werden door mij slechts oppervlakkig onderzocht. Afgezien van Ledger zal je ieder programma best proefdraaien vooral als je facturen, aanmaningen edm. wil gaan afdrukken.
 • Rekeningstelsel: Geen enkel van deze programma's heeft het Belgische Rekeningstelsel of MAR standaard aan boord zodat je dit zelf dient in te stellen. Dit is geen onmogelijke opgave, maar je dient toch over enige boekhoudkundige kennis te beschikken om het tot een goed einde te brengen.
 • Verenigbaarheid: Al deze programma's werken met een database die wordt aangestuurd vanuit de Borland Database Engine (BDE). Onder Windows Vista kan dit moeilijkheden geven om het programma aan de praat te krijgen.
Eenvoud Siert
Het eerste van drie eenvoudige boekhoudprogramma's dat ik hier bespreek is Ledger van Responsive Software. Dit engelstalige programma biedt een Ledger of Grootboekjournaal met één financieel hulpdagboek voor het beheer van meerdere financiële rekeningen.


Openingsvenster van het programma Ledger

Ledger maakt gebruik van een onderliggende Paradox database en kent volgens het angelsaksische systeem van boekhouden 5 types van grootboekrekeningen, nl. Asset, Liability, Equity, Income en Expense. Er is voorzien in een dialoogvenster dat controleert of debet en creditzijde van een boeking met elkaar in evenwicht zijn volgens het systeem van dubbel boekhouden. Daarbij moet je er wel zelf voor zorgen dat je de boekingen verricht aan de verschillende rekeningen volgens de correcte boekhoudregels. Het programma is in staat fraaie balansstaten en resultatenrekeningen te produceren en af te drukken.


Ledger dialoogvenster voor opzet en beheer grootboekrekeningen

Omwille van zijn eenvoudig opzet, nl. een Grootboekjournaal dat is teruggebracht tot zijn naakte essentie dient dit programma een educatief doel, terwijl het eveneens erg flexibel is om ingezet te worden voor elk soort onderneming.

Van Nederlandse Makelij
Mill7 van Millogic is een boekhoudprogramma waarvoor je jaarlijks een freeware licentie voor het MKB (Midden- en Kleinbedrijf) per email kon registreren. Sinds oktober 2012 is Millogic gestopt met het gratis ter beschikking stellen van de basisversie en is een supportabonnement van ca. 200 euro per jaar verplicht gesteld. Bestaande gebruikers kunnen hun gratis licentie nog jaarlijks hernieuwen, doch zonder de updates van het programma te bekomen. In de freeware versie is de factureringsmodule niet ingeschakeld, zodat je de facturatie hier direct in het grootboek moet boeken.


Openingsvenster van het programma Mill7

Het programma is opgebouwd rond een centrale tabel Relaties die Bedrijven zijn die zowel als Debiteur dan wel als Crediteur kunnen optreden. Tevens gebruikt dit programma zoveel hulpdagboeken als je nodig vindt. Hierdoor is het met dit programma mogelijk individuele rekeningsfiches per debiteur of crediteur te hebben en is ook voorzien in de mogelijkheid automatisch aanmaningen te versturen bij laattijdige betalingen.


Mill7 Rapport - Dagboek Mutaties Debiteuren

Het vergt enige inspanning om de mechanismes van dit programma goed te begrijpen, maar er is voorzien in een snelle html hulp, alsook in een uitvoeriger helpbestand.

Kassa Kassa
Tot slot bespreek ik hier het engelstalige facturatieprogramma OneStep Accounting van Enable Computing Ook om dit programma te gebruiken dien je een vrije licentiesleutel per email aan te vragen. De onderliggende database engine die tezamen met het programma geinstalleerd wordt is Interbase. De bediening van dit programma is vrij overzichtelijk met tabbladen voor Verkoop, Aankoop, Inventaris, Cash en Algemeen Grootboek.


OneStep Accounting - Invoeren van een Verkoopsfactuur

Bij de ingebruikname van het programma dien je uit te maken of je onderneming produkten dan wel diensten zal verhandelen. Vooral bij de verhandeling van produkten biedt dit programma een zeer strikte routine waarbij aankoopfacturen aanleiding geven tot inventaris items die middels verkoopfacturen verhandeld worden. Nadeel is dat je in het programma slechts één standaard BTW tarief kan instellen en je andere tarieven steeds manueel moet invoeren.


OneStep Accounting - Rapport van het Grootboek

In OneStep Accounting kan je ook boekingen direkt op het Grootboek invoeren. Toch is het programma voornamelijk ontworpen om ingezet te worden voor de boekhouding van een verkoopspunt. Daartoe biedt het zelfs de mogelijkheid een kassalade en streepjescodescanner electronisch aan dit programma te verbinden.

Installatie:
om dit progamma te installeren download je het zip archiefbestand naar je harde schijf en pakt het uit met behoud van de folder structuur naar een tijdelijke folder. Vanuit die tijdelijke folder installeer je eerst de database-engine Interbase en aansluitend het eigenlijke uitvoerbare programma OneStep Accounting waarna je de tijdelijke folder kan verwijderen.


---EOF---
Posted on Monday, 08 September 2008 - 00:52:   


Van Belgische Makelij
Van alle tot hier besproken boekhoudpakketten was er geen enkel dat met het Belgisch Minimum Algemeen Rekeningstelsel of MAR geconfigureerd is. Wil je een pakket dat het MAR aan boord heeft dan zal je het niet vinden als freeware of als open source, maar zal je het in de commerciële software moeten gaan zoeken. Daarom in dit artikel graag aandacht voor een viertal boekhoudpakketten van Belgische makelij die werken met een Minimum Algemeen Rekeningstelsel naar Belgische normen.
 • WinFakt
  Het eerste in de rij is het facturatieprogramma van Winfakt. Dit programma is uitbreidbaar met verschillende modules tenzij je kiest voor de goedkope basisversie. Je kan een demo-versie downloaden (10 Mb).
 • Wings Software
  Wings Software biedt een FoxPro applicatie gericht op midden- en kleinbedrijf. Op de website tref je een demoversie aan van Wings Accounting  (14 Mb), een HTML flash presentatie en een handleiding in PDF formaat.
 • Popsy Software
  Popsy, een divisie van Systemat Software, biedt eveneens oplossingen voor KMO's en zelfstandigen. Naast prijslijsten en produktflyers in PDF formaat tref je op de website een demoversie aan van Popsy 2.0 (82 Mb) en twee flash presentaties die twee modules van het programma extra in de verf willen zetten, nl. DocumentScan (9 Mb) en CompanyWeb (4.6 Mb).
 • Exact Software
  Exact Software is gekend van het programma Cubic dat in secundaire scholen werd aangeleerd. Deze nederlandse firma schijnt zich thans vooral toe te leggen op Exact Online, een toepassing voor online boekhouden op het internet. Je kijkt best na of dit product een Belgisch boekhoudplan volgt.


--EOF--
Posted on Monday, 15 September 2008 - 17:51:   


osFinancials
In dit artikel heb ik het over het open source boekhoudprogramma osFinancials. Dit programma draait op een Firebird Database die mee geinstalleerd wordt. Voor oudere en recente versies en updates neem je best een kijkje op de projectpagina van osFinancials op Sourceforge. Zoals bij vele andere open source projecten was er hier een levendige gebruikersgroep actief in een Forum en een Wiki. Sinds 2014 werd het open source project gekaapt door de nederlandse onderneming Delphidreams, die bezig is
osFinancials te commercialiseren.


OsFinancials - Openingsscherm met Gotham-Skin

Dit programmaproject heeft wortels in Nederland en Zuid-Afrika zodat het programma in het nederlands ondersteund is en je nederlandse voorbeeldbestanden aantreft. (zie: Turbocash) Het heeft een aantrekkelijke vormgeving die je kan instellen naar je eigen smaak door de keuze tussen skins met verschillende iconsets en bureaubladachtergronden.


OsFinancials - Dialoogvenster Invoer Kassa Facturen

De functionaliteit van dit programma kan verhoogd worden met behulp van plugins. Zo is er een plugin die de vlotte uitwisseling van gegevens met excel verzekert. Een andere plugin zorgt voor een direkte verbinding met osCommerce, dit is een programma voor het openhouden van een online webwinkel.


OsFinancials - Planner Agenda

Installatie
Download het zelfomvattend installatiebestand
(60 Mb.) en voer het uit op je harde schijf. Volg de aanwijzingen van het installatieprogramma. Voor een uitvoerige installatiehandleiding. Bij een eerste installatie dien je de databaseserver van Firebird mee te installeren.

--EOF--
Posted on Monday, 15 September 2008 - 21:55:   


Meer Open Source
De volgende open source projecten verdienen nog enige aandacht omwille van hun praktisch nut voor ondernemers. Let wel al deze programma's stellen wat meer vereisten inzake system resources zoals beschikbare harde schijfruimte en RAM werkgeheugen, zodat je best over een recente computer beschikt om met deze programma's goed aan de slag te kunnen.

Lazy8 Ledger
Dit is een algemeen grootboek (general ledger) programma dat draait onder Java zodat het op vele platformen zoals windows, linux of mac kan gebruikt worden. Lazy8 Ledger is eigenlijk een plugin voor jEdit, Programmer's Text Editor onder Java. Het maakt gebruik van een andere plugin Infoviewer om een contextgevoelig helpsysteem te bewerkstelligen. Toch is dit geen gemakkelijk programma en wordt enige boekhoudkundige kennis aanbevolen. Interessant om volgen was ook de weblink naar de Bean Counter Tutorial. Dit is een beknopte cursus boekhouden in het engels, maar je vindt er ook een engelstalig overzicht, zoals het deze, van business software.

Installatie
Er dient een Java Runtime Environment (JRE) aanwezig te zijn op de PC waar je Lazy8 Ledger wilt installeren.
De installer voor Lazy8 Ledger met jEdit (9 Mb.) uitvoeren op je PC.


DRoster Employee Scheduling Software
Droster is een applicatie om uurroosters voor personeelsleden op te stellen van Kappix.

Installatie
Bekijk de Droster Manual in pdf en download een van de installers en voer het uit op je harde schijf.

GnuCash
GnuCash, Free Accounting Software is in de eerste plaats een Personal Finances Manager. Dit is een applicatie die je toelaat je persoonlijke financieën zoals inkomsten en uitgaven bij te houden, alsook zicht te houden op de evolutie van je belegde spaargeld in aandelen en obligaties. Omdat het programma gebruik maakt van de principes van dubbel boekhouden is het ook flexibel genoeg om er de inkomsten- en uitgavenrekeningen van een kleine of middelgrote onderneming mee bij te houden.

Installatie
Op de website tref je de installer aan voor windows
(46 Mb.) , alsook een zgn. tarball die enkel door unix/linux gebruikers gecompileerd kan worden tot een help bestand.

Compiere
Compiere, Open Source ERP and CRM Business Management. Volgens een boekhoudkundig onderlegd persoon die het beter kan weten dan ik, duidt CRM op customer relationship management en ERP op enterprise resource planning. Dit programma is bedoeld voor een serveromgeving en vereist een voorafgaande installatie van Java SDK en Oracle server.

---EOF---

www.StatCounter.com/ - Free Webstats 
		Profiler Counter

---EOF---

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)

Note: Your comment will be published after approval of the owner.
 RSS of this page