Home / Startpagina / Aardrijkskunde / Planetarium

Planetarium


Zie omtrent deze afdeling ook:
WikiPortaal:Astronomie
Blogartikel: Over de Natuurlijke Astronomie

In de strikte betekenis is een planetarium een aula of auditorium met een koepelvormig projectiescherm waarop middels een specifieke projector de sterrenbeelden en planeten kunnen getoond worden zoals deze in werkelijkheid worden waargenomen aan de sterrenhemel.
De Koninklijke Sterrenwacht van België beschikt over zulk een planetarium nabij de Heysel in Brussel.
Gekend is ook het kortbij gelegen Europlanetarium te Genk.
Wikipedia: Planetarium


Een louter mechanisch model van het zonnestelsel wordt eveneens een planetarium genoemd, zelfs als daarin enkel de bewegingen van de aarde en de maan ten opzichte van elkaar en van de zon worden gesimuleerd. (zie Wikipedia:Orrery)Een ander voorbeeld van een mechanisch model is het Armillarium dat een voorstelling geeft van de hemelbol.


(zie Wikipedia:Armillary_Sphere)

Tot slot dient hier nog het astrolabium genoemd te worden als mechanisch model waarmee plaats en hoogte van een hemellichaam kan worden berekend als functie van de tijd en waarvan de uitvinding wordt toegeschreven aan Hypatia van Alexandria.

(zie Wikipedia:Astrolabe
en de DOS simulatie Electric Astrolabe)

Sinds de opkomst van de computer werden de mechanische wetmatigheden die aan deze modellen ten grondslag liggen verwerkt in programmeertaal en kwam er software tot stand die op al dan niet grafische wijze voorstellingen van het zonnestelsel en de sterrenruimte kon berekenen.
In meer algemene zin spreken we thans van planetarium voor ieder computermodel dat één of meerdere van die oude mechanische modellen combineert.

Een aantal van die programma's worden hier besproken waarbij een onderscheid gemaakt wordt tussen
Naast de driedimensionele mechanische modellen die ik hierboven noemde wil ik om te eindigen nog de aandacht vestigen op twee vlakke afbeeldingen waarin de kosmos en het planetair stelsel geprojecteerd worden weergegeven. De eerste afbeelding is de Hemelkaart van Cellarius.


(zie Wikipedia:Cellarius)

De Zodiakale Mens is een afbeelding die ontleend is aan de astrologie die als wetenschap het verband onderzoekt tussen waarnemingen aan de hemel met fenomenen op aarde en in de mens en zijn maatschappij. De afbeelding toont het verband dat er gelegd wordt tussen de sterrenbeelden van de zodiak of dierenriem en de lichaamsdelen en inwendige organen van de mens. (zie ook de pagina Wicca en de planetaria)


(zie Wikipedia:Astrology)

www.StatCounter.com/ - Free Webstats 
		Profiler Counter

---EOF---

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)

Note: Your comment will be published after approval of the owner.
 RSS of this page