Home / Startpagina / Wicca

Wicca


Op deze pagina tref je een aantal bestanden aan rond de natuurreligies van oud heidense Europese oorsprong en die sinds de tweede helft van de vorige eeuw tot een heropleving kwamen onder de naam Wicca. Hierin kennen we drie tradities; de hekserij-beweging of eigenlijke Wicca, die is geïnspireerd aan de activiteiten en geschriften van Gerald Gardner, Alex Sanders en anderen, de aloude Orde van Druïden, Barden en Ovaten, die zijn inspiratie vindt in de Keltische mythen en legenden en de Asatru-beweging, die zijn wortels heeft in de Germaanse Godenwereld en de Edda. 

In het excelbestand kalender tref je een tabel aan met de vaste dagen voor een kalender. Hierin werden de volgende gegevens verzameld:
  • Astronomische gegevens van zonsopkomst en zonsondergang; cyclonale gegevens der almanac: voor iedere eerste dag van de maand is het ogenblik van zonsopkomst en zonsondergang aangegeven, alsmede het aantal uren en/of minuten dat de dagen gedurende die maand zullen lengen of korten.
  • Samenstand der Zon met de Vaste Sterren (actuele positie); op bepaalde dagen treft men de vermelding aan van een vaste ster in een sterrenbeeld. Deze vermelding duidt aan dat de betreffende vaste ster op die dag in samenstand is met de zon. Concreet betekent dit dat deze vaste ster in de periode voorafgaand aan de aangegeven dag te zien is als avondster die na de zon ondergaat in het westen en als ochtendster te zien is in de periode erna en dan voor de zon opgaat in het oosten.
  • De historische positie der vaste sterren. Ten tijde van Ptolemaeus trad de samenstand der vaste sterren ongeveer dertig dagen vroeger in dan thans als gevolg van de precessie van de equinox. Voor divinatietechnieken zijn echter de historische posities van de vaste sterren van belang omdat zij een bepaald punt in de jaarkring markeerden.
  • De Begin- en Einddag der Keltische Boommaanden. (ontleend aan Graves, The White Goddess en Paterson Helena, Het Handboek van de Keltische Astrologie)
  • De Heksensabbats der Keltische Wicca (zie Wikipedia: Wheel of the Year)
  • De Romeinse Festivals en dagen.
  • De Christelijke Volksheiligen en Feestdagen; van de belangrijkste volksheiligen zijn de data opgenomen. De criteria daarvoor zijn een duidelijk aanwijsbare overleving van een voor-Christelijke Keltische of Germaanse God in een verkerstende versie zoals bvb. Imbolc in Maria Lichtmis of Wodan en Sleipnir in de figuren van Sint Nicolaas en Sint Maarten. Voorts de omstandigheid dat de heilige een duidelijke getijde in het jaar markeert zoals bvb. de IJsheiligen, Sint Jan, Sint Antonius, de hondsdagen en dergelijke meer
  • Folkloristische Evenementen en Stoeten; Voor sommige dagen is melding gemaakt van plaatsen in België waar op die dag een gekende religieus-folkloristische plechtigheid of evenement plaatsheeft. Vermits de kalender in deze lijst enkel vaste dagen heeft zijn er geen tijdseigen feesten en stoeten opgenomen zoals Carnaval, de Heilig Bloedprocessie te Brugge of de Zeewijding te Oostende.
De twee andere bestanden op deze pagina zijn oudere programma's voor het DOS-platform. Deze programma's kunnen ook onder Windows XP en Vista draaien mits je gebruik maakt van de dos-emulator DOSBOX, een project op Sourceforge.

Het bestand ward.zip bevat een engelstalige reader van de groepering WARD, wat staat voor "Witches Against Religious Discrimination", Colorado chapter. (zie: Religious Tolerance). De titel van deze reader is:  Modern Neopaganism & the Occult. A Guide to Alternative Religions and their opponents.
Deze reader werkt ook zonder dos-emulator. Pak het archief uit naar een folder naar keuze en start het programma met readit2.bat. Met DOSBOX kan je het programma ook starten met readit.bat. Je krijgt dan bij het opstarten en afsluiten enige afbeeldingen te zien over het volledige scherm.

Het bestand ebos.zip bevat een door mij samengestelde compilatie van publieke berichten in nieuwsgroepen van usenet en conferenties van fidonet en podsnet. Deze berichten werden in de jaren negentig gepost in berichtengebieden die het moderne heidendom, wicca, asatru edm. als onderwerp hadden. Podsnet was een op de technologie van fidonet gebaseerd netwerk (FTN) dat zich specifiek richtte tot occultisten; de volledige benaming was Pagan Occult Distribution Systems Net.
eBoS staat voluit voor eBook of Shadows of The Electric Book of Shadows. De verzamelde en aangeboden teksten zijn in de engels taal en werden overzichtelijk geordend in het readerprogramma. Daarnaast tref je in deze distributie tevens drie uitvoerbare programma's aan; het planetarium Skyglobe, het astrologieprogramma Astromart en de Matrix Almanak. Deze programma's draaien onder Windows XP en Vista enkel met DOSBOX, maar je kan er ook een oudere machine mee tot nieuw leven wekken.
Een engelstalige introductiepagina voor dit Electric Book of Shadows kan je hier vinden.

Een uitvoerigere collectie van teksten, gebaseerd op dezelfde mailstromen, is te vinden op de afdeling Wicca en Neopaganisme van de website sacred-texts.com als het Internet Book of Shadows. Van deze collectie is er tevens een archief-bestand in zipformaat (2,5Mb) te downloaden.

Lummen, Lammas 2009
Sol 9° Leo - Luna 14° Sagitarius

www.StatCounter.com/ - Free Webstats 
		Profiler Counter

---EOF---
 FileVersionCommentFile sizeUpload TimeUploaded by
KALENDER.XLS
Edit
1.0 Nederlandstalige Kalendertafel in Excel 41.08 KB 30 Jul 2009 verdonck.erik
ebos.zip
1.0 eBook of Shadows 2.21 MB 30 Jul 2009 verdonck.erik
WARD260.ZIP
1.0 Modern Neopaganism and the Occult 627.02 KB 30 Jul 2009 verdonck.erik

Post a comment

Your Name or E-mail ID (mandatory)

Note: Your comment will be published after approval of the owner.
 RSS of this page